Zásady ochrany osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě kromě zvolené přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost vztahující se k osobním údajům.
 4. Dotčená osoba má práva vymezená v souladu s § 19 a následujícími zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:
  1. právo na informace, které je plněno tímto obsahem a obchodními podmínkami,
  2. právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právu dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou vaše údaje zpracovány, přičemž tuto žádost můžete adresovat na kontaktní e-mail.,
  3. právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona vám umožňuje opravit osobní údaje,
  4. právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě, že nemáte zájem, aby provozovatel nadále zpracovával vaše osobní údaje,
  5. právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě, že se domníváte, že osobní údaje byly zpracovány v rozporu se zákonem,
  6. právo nesouhlasit se zpracováním osobních údajů - § 27 Zákona,
  7. právo na přenositelnost osobních údajů,
  8. právo podat stížnost dozorovému orgánu ve vztahu k osobním údajům
 5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřizování objednávky dochází k zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy a účtování v účetnictví.
 6. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heureka Group a.s. se sídlem Karolínská 650/1, 186 00 Praha, IČO: 078 22 774, aby jménem provozovatele e-shopu zpracoval jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Za účelem tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.
 7. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o tom, kolik času strávíte prohlížením těchto stránek a informace o tom, odkud přicházíte na tyto stránky. Soubory cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v vašem počítači a jsou používány také k měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek. Díky těmto souborům vám dokážeme nabídnout kvalitnější obsah. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
 8. Soubory cookies si můžete kdykoliv smazat nebo jejich sběr nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Pokud chcete odmítnout sběr souborů cookies, nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
 9. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
 10. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 11. Svůj souhlas může kupující kdykoliv odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, po jehož obdržení vaše osobní údaje bez prodlení smažeme. Vaše osobní údaje již nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.